Đơn Giá

09-01-2017

LOA TRONG NOKIA GIÁ
Loa 1200 (2chân chéo) 7
Loa N305=N500 9,5
Loa N225 Zin máy 28
Loa 2700 zin 16
Loa 6300 (2 chân lò xo) 8,5
Loa E71 = Lumia520 zin 10
Loa 1206 6
CHUÔNG NOKIA GIÁ
Chuông 1202 10
Chuông 1280 9,5
Chuông Lumia 520 dùng chung nhiều 17
Chuông 6300 zin 11
Chuông X1 10
Chuông X2 10
Chuông XL/N625/ N925 zin 10
MIC NOKIA GIÁ
Mic 1202/6300 ZIN 5
Mic lumia520/6500S 7
Mic 4 chân 5800 5,5
Mic lumia 5 chân dùng chung nhiều 9
Mic lumia 4 chân dùng chung nhiều 8,5
NÚT NGUỒN_ÂM LƯỢNG NOKIA GIÁ
Nút nguồn 4 chân nhỏ 3,8
Nút nguồn 4 chân lớn 4,2
Nút nguồn 520/6300 3,8
Cáp volume on/off X2 19
Cáp volume on/off XL 12
Cáp volume on/off 625 42
Cáp volume on/off 1320 50
Nút on/off 1520 41
Cáp volume on/off N720 21
CHÂN SẠC RỜI - BỘ NOKIA GIÁ
C/sạc 8600 số 1 4
C/sạc 8600 số 2 3,5
C/sạc 8600 số 3 3,5
C/sạc 8600 số 4 (S880 cho các model mới) 4,2
C/sạc 8600 số 5 (6.4 cho các model mới) 4,2
C/sạc 8600 số 6 (X909 cho các model mới) 4,2
C/sạc 6101 3,8
C/sạc 6100 3,5
C/sạc N430/N520/ N620 11
C/sạc N535 6,5
C/sạc N97 dùng chung cho các model Nokia mới 5
C/sạc Lumia X 5,5
C/sạc Lumia X2 6,5
C/sạc Lumia XL 5
C/sạc bộ Lumia 625 30
C/sạc bộ Lumia 720 47
C/sạc bộ Lumia 1520 160
CHUÔNG ZENFONE GIÁ
Chuông ZenC 11
Chuông Zen2 36
Chuông Zen4 13
Chuông Zen4.5 12
Chuông Zen5 35
Chuông Zen6 50
Chuông ZenGO 16
Chuông Zen MAX 17
MIC - Ổ SIM ZENFONE GIÁ
Mic zen5/zen6 10
Ổ sim zenC 12
Ổ sim zen2 550 42
Ổ sim zen2 551 47
Ổ sim zen4,5 41
Ổ sim zen5 30
Ổ sim zen6 35
CHÂN SẠC RỜI - BỘ ZENFONE GIÁ
Đuôi sạc rời K00E 9,5
Đuôi sạc rời K004 9,5
Đuôi sạc rời K012 11
Đuôi sạc rời K016 11
Đuôi sạc rời K0OL 12
Đuôi sạc rời zenC 6
Đuôi sạc rời zen4 6,5
Đuôi sạc rời zen5/zen4,5/zen6 7
Đuôi sạc bộ zenC 43
Đuôi sạc bộ zen2 (5,0) 47
Đuôi sạc bộ zen2 (5,5) 44
Đuôi sạc bộ zen4.5 47
Đuôi sạc bộ zen5 37
Đuôi sạc bộ zen6 34
Đuôi sạc bộ zenGO 34
DÂY ON/OFF - VOLUM ZENFONE GIÁ
Dây on/off ZENC 16
Dây on/off ZEN2 16
Dây on/off zen4 16
Dây on/off zen4.5 21
Dây on/off ZEN5 12
Dây on/off ZEN6 12
Dây on/off ZEN GO 18
DÂY ON/OFF - VOLUM SONY GIÁ
Dây on/off + volum Z 34
Dây on/off + volum Z1 84
Dây on/off + volum Z1S 79
Dây on/off + volum Z2 89
Dây on/off + volum Z3_3G 88
Dây on/off + volum Z3_4G 97
Dây on/off + volum Z4 89
Dây on/off + volum Z5 145
Dây on/off + volum C3 135
Dây on/off + volum C4 63
Dây on/off + volum M2 25
Dây on/off + volum M4 60
Dây on/off + volum M5 62
Dây on/off + volum E3 28
Dây on/off + volum C2305 37
Dây on/off + volum C1905 37
CHÂN SẠC RỜI VÀ BỘ + CỤM MÍC SONY GIÁ
Đuôi sạc rời Z 7
Đuôi sạc rời Z1 11
Đuôi sạc rời Z1S 11
Đuôi sạc rời Z2 11
Đuôi sạc rời Z3 11
Đuôi sạc bộ Z4 117
Đuôi sạc rời Z5 28
Đuôi sạc rời M2 6,5
Đuôi sạc bộ M4 32
Đuôi sạc rời M5 7
Đuôi sạc rời C4 11
Đuôi sạc rời E4 5
Cụm míc M4 83
KHAY SIM SONY GIÁ
Khay sim sony Z 7
Khay sim sony Z1 7
Khay sim sony Z2 7
Khay sim sony Z3 7
Khay sim sony Z4/5 20
CỤM Ổ SIM SONY GIÁ
Cụm ổ sim Z 33
Cụm ổ sim Z1 11
Cụm ổ sim Z3 33
Cụm ổ sim M 55
Cụm ổ sim C (C2405) 46
Cụm ổ sim C (C2305) 46
Cụm ổ sim L (C2104) 55
Cụm ổ sim M2 45
Cụm ổ sim M2 2SIM 57
LOA CHINA GIÁ
Loa D608 hàn 4,5
Loa D608 dây 4,5
Loa E65 hàn 5
Loa E65 dây 5
Loa L6 dây 4,5
Loa L6 hàn 4,5
Loa 1217 6
Loa 2415 6
Loa 2618 9
Loa 2030 6,5
Loa SONY/HTC loa đa năng 11
Loa i9300 7
Loa 6300 dây hàn 7
MÍC _ CHÂN SẠC CHINA GIÁ
Mic dây MP4 zin 3,8
C/sạc Q24 (V3) 4,5
C/sạc Q24 (V3) 4,5
LOA TRONG SAMSUNG GIÁ
Loa J1 10
Loa J5/J7 10
Loa Note4 21
Loa Note3 22
Loa S4 23
Loa S5 19
Loa S6 33
Loa G355 13
CHUÔNG SAMSUNG GIÁ
Chuông G313 12
Chuông G360 25
Chuông G350 13
Chuông G355 13
Chuông G530 22
Chuông S5830 22
Chuông i8552 28
Chuông i9082 17
Chuông i9000 32
Chuông S7562 16
Chuông i9100 13
Chuông N7000 9
Chuông i9200 35
Chuông i9500 22
Chuông i9152 35
Chuông N7100 13
Chuông i9300 13
Chuông J1 12
Chuông J5 12
Chuông J7 12
MIC SAMSUNG GIÁ
Mic C3303 8,5
Mic J1/ J5 /G530 9
Mic A3/A5/A7 9
Mic A8 10
NÚT NGUỒN SAMSUNG GIÁ
Nút nguồn S5360 6,5
Nút nguồn samsung nhỏ 4
Nút nguồn samsung lớn 4,5
Ổ SIM SAMSUNG GIÁ
Ổ sim Note3 42
ổ sim Note4 32
CHÂN SẠC RỜI - BỘ SAMSUNG GIÁ
C/sạc S1 4,5
C/sạc S2 4,5
C/sạc S3 4,5
C/sạc S4 37
C/sạc S5 10
C/sạc J1/J2/J3/J5/J7 5
C/sạc Note1 4,5
C/sạc Note2 4,5
C/sạc Note3 12
C/sạc Note4 11
C/sạc Note5 13
C/sạc TAB T110 6
C/sạc TAB T116 6
C/sạc TAB T230/T231 13
C/sạc TAB T311 6
C/sạc TAB P3100 11
C/sạc TAB P5100 11
C/sạc TAB P7500 11
C/sạc i9082 4,5
C/sạc i8160 GIÁ
C/sạc i8262 5
C/sạc i8552/T111/P5200 4,5
C/sạc S5360 4,5
C/sạc S7392 4,5
C/sạc S7560=S7562 5
C/sạc C3303 4,5
C/sạc S7580 4,5
C/sạc S5830 5
C/sạc G313 5
C/sạc G355 5
C/sạc G360 5
C/sạc G530 5
C/sạc bộ S1 35
C/sạc bộ S2 35
C/sạc bộ S2 HD 44
C/sạc bộ S4 55
C/sạc bộ S5 (H) 89
C/sạc bộ S5 (F) 84
A3 (F) CHÂN SẠC BỘ + HOME 96
A3 (H) CHÂN SẠC BỘ + HOME 89
A5 (G) CHÂN SẠC BỘ + HOME 94
A5 (H) CHÂN SẠC BỘ + HOME 135
A5 (F) CHÂN SẠC BỘ + HOME 135
A7 (S) CHÂN SẠC BỘ + HOME 86
A7 (F) CHÂN SẠC BỘ + HOME 93
A7 (H) CHÂN SẠC BỘ + HOME 89
A8 (F) CHÂN SẠC BỘ + HOME 140
E5 (F) CHÂN SẠC BỘ + HOME 195
E7 (F) CHÂN SẠC BỘ + HOME 94
E7 (H) CHÂN SẠC BỘ + HOME 102
C/sạc bộ Note1 36
C/sạc bộ Note2 41
C/sạc bộ Note3 (3G) 58
C/sạc bộ Note3 (4G) 58
C/sạc bộ Note4 102
C/sạc bộ 8262 42
C/sạc bộ TAB T311 47
C/sạc bộ TAB P5200 44
DÂY HOME BỘ SAMSUNG GIÁ
Home bộ Note3 49
Home bộ Note4 55
Home bộ Note4 edge 47
Home bộ S6 55
Home bộ S5 32
Home bộ J2 23
Home bộ J3 35
Home bộ J5 57
Home bộ J7 47
CHÂN SẠC RỜI - BỘ OPPO GIÁ
C/sạc R1001 4,5
C/sạc R821 5
C/sạc R831 5
C/sạc R829 5
C/sạc bộ A11/joy3 48
C/sạc bộ A31/neo5 33
C/sạc bộ A33/neo7 49
C/sạc bộ A35/F1 58
C/sạc bộ A37/neo9 74
C/sạc bộ A51/mirro5 49
C/sạc bộ A53/F1+ 62
C/sạc bộ A59/F1S 72
C/sạc bộ R1001 48
C/sạc bộ R831 28
C/sạc bộ R815 36
C/sạc bộ R821 49
C/sạc bộ R827 44
C/sạc bộ R829 72
C/sạc bộ R5 60
C/sạc bộ R7 60
DÂY ON/OFF OPPO GIÁ
Dây on/off OPPO A11 11
Dây on/off OPPO A31 9
Dây on/off OPPO A33 9
Dây on/off OPPO A35 16
Dây on/off OPPO A37 16
Dây on/off OPPO A51 9
  9
Dây on/off OPPO A59/F1S 12
Dây on/off OPPO R827 9
Dây on/off OPPO R829 9
Dây on/off OPPO R831/R1001 9
Dây on/off OPPO N1 11
Dây on/off OPPO N3 9
DÂY VOLUM OPPO GIÁ
Volum A11/JOY3 13
Volum A31/NEO5 13
Volum A33/NEO7 13
Volum A35/F1 20
Volum A51 20
Volum A53 13
Volum R827 20
Volum R829 31
Volum R1001/R831 10
LOA CHUÔNG OPPO GIÁ
Chuông R7 25
Chuông R7 29
<td data-sheets-value="{" 1":2,"2":"zenfone="" 2="" laser="" 5.5'="" "}"="" style="padding: 0px 3px; vertical-align: bottom; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-left: 1px solid rgb(0, 0, 0); font-family: Cambria; font-size: 120%; font-weight: bold; word-wrap: break-word;"> Zenfone 2 Laser 5.5''
TÊN PIN
(4C_5C)
PIN NOKIA GIÁ
4C (PK+) 1ic
18
5C (PK+) 1ic
4C (TG 3) 1ic zin
21
5C (TG 3) 1ic zin
5B (TG 3) 1ic zin
5CA (TG 3) 1ic zin
5CB (TG 3) 1ic zin
5C (BN 2) 2ic zin
28
4C (BN 2) 2ic zin
5B (BN 2) 2ic zin
5CA (BN 2) 2ic zin
5CB (BN 2) 2ic zin
5C (TG 1) zm"}" style="padding: 0px 3px; vertical-align: bottom; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); font-family: Cambria; font-size: 120%; font-weight: bold; white-space: nowrap;"> 2ic zin dung lượng > zm
42
4C (TG 1) zm"}" style="padding: 0px 3px; vertical-align: bottom; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); font-family: Cambria; font-size: 120%; font-weight: bold; white-space: nowrap;"> 2ic zin dung lượng > zm
5B (TG 1) zm"}" style="padding: 0px 3px; vertical-align: bottom; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); font-family: Cambria; font-size: 120%; font-weight: bold; white-space: nowrap;"> 2ic zin dung lượng > zm
5CA (TG 1) zm"}" style="padding: 0px 3px; vertical-align: bottom; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); font-family: Cambria; font-size: 120%; font-weight: bold; white-space: nowrap;"> 2ic zin dung lượng > zm
5CB (TG 1) zm"}" style="padding: 0px 3px; vertical-align: bottom; border-right: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0); font-family: Cambria; font-size: 120%; font-weight: bold; white-space: nowrap;"> 2ic zin dung lượng > zm
TÊN PIN
(NOKIA )
CÁC MODEL DÙNG CHUNG GIÁ
4S 2680S- 3600S -3602- 3680S-
7100 SUPER - 7610 SUPER - 7610S….
37
4CT 5310 - 5630- 6600S -
7210C- 7310 . . . .
37
4B 2630 - 2660- 2760 -
5320- 6111 - 7370 - 7373 - 7500 . . . .
37
4J lumia 620 - C6-00 - 5230 -
5235 - C3-00 - N900 - X6 - C7 - X3….
37
4U lumia 515- E66 - 8800 SARPHIRE -
8800 Arte - 3120C - 6600S
- 5730 - 5330 - 6212…
37
4L E55 - E61i - E63 - E71 -
E75 - E90 - E72 - N800
- N810- N97…
37
3L Nokia 603 - Lumia 710 37
4D E5 - E6 - E7 - N8 -
N97 MINI - N950…………….
37
6MT N81 - N82 - E51 - N81 (8G) 37
6P 6500C - 7900 . . . . 37
5BT N75 - N76 - 6120 - 7510
- 2600C . . . . .
37
5M 5610 - 6500S - 6110 -
5700 - 7390 - 8600 -
5710- 5611…
37
5F 6210- 6220-6290 -
6710- E65 - N93i -
N95 - N96 . . .
37
6M   37
5K N85 - N86 - X7-00… 37
5U 8900 . . . 37
6Q 6700C . . . 37
6F N78 - N79 - N96 -
N95(8G)…
37
5F   37
5CT 6730C- 5630 -
5220 - C5 - 6303…
37
5J Asha 200 - 5228 - 5230C - 5230XM -
5232 - 5233 - 5235- 5238 -
5800XM - 5800iXM - 5800W -
5802XM - 5900XM- C3 - N900 -
X6 - X6M - X9 - X1-00 - X1-01
37
6X 8800 SIROCCO . . . 44
TÊN PIN
(LUMIA)
CÁC MODEL DÙNG CHUNG GIÁ
4UL Lumia 225,230 48
BN-01 Nokia X, A110, RM-980,… 57
BN-02 Nokia XL, RM 1030, RM 1042,… 61
BV-5J Lumia 435, 532,… 59
5H Lumia 630,… 71
5T Lumia 820,… 71
BV-5JW Lumia 800, N9, N530,… 71
BV-5S Nokia X2, RM-1013,… 71
BN-06 Lumia 430,… 76
6EW Lumia 900,… 95
BL-L4A Lumia 535,… 96
BV-L4A Lumia 540, 830,… 96
BV-T5A Lumia 550, 730,… 86
BV-T4B Lumia 640XL,… 113
BV-T4D Lumia 950XL,… 113
BV-T5C Lumia 550, 640,… 113
4GW Lumia 920,… 113
4GWA Lumia 625, Lumia 720,… 113
4YW Lumia 925,… 113
BV-5XW Lumia 1020,… 136
BV-4BW Lumia 1520,… 150
BV-4BWA Lumia 1320,… 150
BV-5QW Lumia 930,… 198
BV-4NW Lumia 928,… 220
TÊN PIN
(SAMSUNG)
CÁC MODEL DÙNG CHUNG GIÁ
E250(AK L2) E250 - X160 - X200 - C450 -
C130 - C260 - X150 . . . . .
28
E250(AK L1) E250 - X160 - X200 -
C450 - C130 - C260 -
X150 -E1200T- E1205
37
E2510(AT) E2510 . . . 37
J600(BH) J600 - M600 - M608 - E740 - F110 - C3053 - J608 -
E748 - J618 - F118 - F339 - G618 - J218 - S6700 . . . .
37
J700(AP) J700 - E570 - E690 -
J708 - E578 - T509 . . . .
37
S3600(BG) S3600 . . . 37
S3653(BN) L700 - W559 - ZV60 -
J800 - F400 - F270 -
M7500 - S5600 T739 -
B108 - T239 - S3650 -
C5510 - B3410 - B5310 -
C3060 - M7500 - S5550 -
S3370 - S5560 - S5620 -
S7070 - S7220 - C3222 -
C3312. . . .
37
S5233(BQ) S5233 - L870 - L878 -
L878E - U940 - U948 -
F488E - F330 - G600 -
G608 - S5230 - F488E -
G808 - G800 - S752U . . . .
37
TÊN PIN
(GALAXY)
CÁC MODEL DÙNG CHUNG GIÁ
S1 Galaxy S1, i9000, i9001,
i9003, i9088, M110s,
i897, i917, i919, i955,
D710, T959v,…
(EB575152VU) (1500 mAh)
47
S2 Galaxy S2, i9100,…
(EBF1A2GBU) (1650 mAh)
47
S2 (HD i997, E120,…
(EB555157VA) (1750 mAh)
58
S3 Mini Trend Plus S7560,
S7562, S7580, S3 Mini,
Ace 2 i8160, i8190,…
(EB425161LU) (1500 mAh),
EB-F1M7FLU.
49
S3 Galaxy S3, i9300, i747,
T999,… (EBL1G6LLU)
(2100 mAh)
56
S3 (HD) Galaxy S3, i9300, i747,
T999,… (EBL1G6LLU)
(2100 mAh)
58
S4 Mini i9190, i9192,… (B500AE)
(1900 mAh), B500BE,
B500BU.
58
S4 i9500, Galaxy J,…
(B600BC) (2600 mAh)
71
S5 Galaxy S5, G900, i9600,…
(EBBG900BBC) (3100 mAh)
83
S6 Galaxy S6,…
(EB-BG920ABE)
(2550 mAh)
86
S6 Edge Galaxy S6 Egde,…
(EB-BG925ABE) (2600 mAh)
105
S6 Edge Plus Galaxy S6 Edge+,…
(EB-BG928ABE) (3000 mAh)
92
S7 Galaxy S7,… 105
S7 Edge Galaxy S7 Edge,… 105
S3850/B8 S3850, C5530, S5220, T369,…
(EB424255VA) (1000 mAh)
45
S5360 S5300, Galaxy Y 5360,…
(EB454357VU) (1200 mAh)
45
S5570/H5 S5250, S5253, S5330,
S5570, S5720, S5730,
S5750, S5753, S5780,
S7230, C6712, i5510,…
(EB494353VU) (1200 mAh)
45
S5830 Galaxy Ace S5830, S5660,
S5670, S6102, B7510, S6802,
S6810,… (EB494358VU)
(1350 mAh)
45
S7275 S7275,… (B105BE) (1800 mAh) 71
S7392 Ace 3 S7270, Trend Lite S7392,…
(B100AE) (1500 mAh)
49
S8500 / A8 i8910, S8500, W799,
i5700, i5800, i5801,
i329, i8320, i6410, i8700,
B7300, i83,… (EB504465VU)
(1500 mAh)
47
J1 Galaxy J1,…
(EB-BJ100BBE)
(1850 mAh)
58
J1 (2016) Galaxy J110
(J1 2016), J210,…
(EB-BJ110ABE) (SM-J110G)
58
J510 (2016) J5 (2016), J510,… 89
J7 Galaxy J7,…
(EB-BJ700BBC)
(3000mAh)
83
J710 2016 J7 (2016), J710,… 92
A300 Galaxy A3,…
(EB-BA300ABE)
(1700 mAh)
81
A310 (2016) Galaxy A3 (2016), A310,… 89
A500 Galaxy A5,…
(EB-BA500ABE)
(2300 mAh)
81
A510 (2016) Galaxy A5 (2016), A510,… 89
A700 Galaxy A7,…
(EB-BA700ABE)
(2600 mAh)
86
A710 (2016) Galaxy A7 (2016), A710,… 92
A800 Galaxy A8,…
(EB-BA800ABE)
(3050 mAh)
81
A900 Galaxy A9,… 137
E500 Galaxy E5,…
(EBBE500ABA)
(2400 mAh)
81
E7 Galaxy E7,…
(EB-BE700ABE)
(2950 mAh)
86
Note Edge
N915
Note Edge SM-N915,…
(EB-BN915BBC) (2500 mAh)
90
Alpha G850 Galaxy Alpha G850,…
(EB-BG850BBC)
71
T989/S2
4 CHẤU
T989, E120,…
(EB585157VK)
(1850 mAh)
58
Galaxy V Galaxy V (G313),…
(EB-BG313BBE)
(1500 mAh)
49
Note1 Galaxy Note 1, i9220,
N7000,… (EB615268VU)
(2500 mAh)
71
Note2 Galaxy Note 2, N7100,…
(EB595675LU)
(3100 mAh)
71
Note3 N900, N9000, N9002, N9006,…
(B800BE) (3200 mAh)
86
Note3 Neo Note 3 Neo, Note 3 Mini,…
(EBBN750BBC) (3100 mAh)
86
Note4 Note 4 (N910),…
(EBBN910BBUSTA) (3220 mAh)
90
Note4 (2 Sim) Note 4 (2 Sim) N9106w, N910,…
(EB-BN916BBC)(3000mAh)
90
Note5 Note 5,… (EB-BN920ABE) 105
G350
(8260 nhỏ)
Galaxy Trend 3, Core Plus G350,
Core i8260, G3502,
G3508, G3509,…
(B150AE) (1800 mAh)
47
G355 Core 2 G355,…
(EBBG355BBE)
(2000 mAh)
58
G360 G360, Galaxy J2,…
(EBBG360CBE) (2000 mAh)
58
G530 G530, Galaxy J3, Galaxy J5,…
(EBBG530BBC) (2600 mAh)
71
G7102 G7102 (Grand 2), i9152, Mega 5.8,…
(B650AC) (2600 mAh)
71
G7106 G7106,… (EB-B220AC) (2600 mAh) 71
i8150 S5820, i8150, S8600, M930, T589,
T759(EB484659VU) (1500 mAh)
45
i8262 (lớn) Galaxy Core i8262,… (EB425365LU) (1700 mAh) 56
i8552 Galaxy Win i8530, i8552, i727, i547, E110s,
i8520, i9210,… (EB585157LU) (2000 mAh)
58
i9070 9070,… (EB535151VU) (1500 mAh) 56
i9082 Galaxy Grand 1 i9082, i9060,… (EB535163LU)
(2100 mAh)
56
i9200 i9200 (Mega 6.3),… (B700BE) 89
i9250 Nexus i9250, T769,…(EBL1F2HVU) (1750 mAh)
(EB-L1G5HVA)
58
TÊN PIN(TAB) CÁC MODEL DÙNG CHUNG GIÁ
P1000
(SP4960C3A)
  134
P3100
(SP4960C3B)
  134
P5200
(T4500E)
  220
P601
(T8220C)
  220
P7500
(SP3676B1A)
  207
T111
(EB-BT115ABC)
T110, T111, T116,… (Galaxy Tab 3 Lite) (3600 mAh) 134
T211
(T4000E)
  134
T231
(EB-BT230FBE)
  135
T311
(T4450E)
  160
T320
(T4800E)
  197
T331
(T4450E)
  160
T531
(EB-BT530FBC)
  220
T561
(EB-BT561ABE)
  200
T705
(EB-BT700FBE)
  200
T805
(EB-BT800FBE)
  265
N5100
(SP3770E1H)
  175
P6800   265
TÊN PIN (ASUS) CÁC MODEL DÙNG CHUNG GIÁ
Zenfone C Zenfones C,… (B11P1421) (2.160 mAh) 68
Zenfone Go   68
  Zenfone 2 Laser ZE500KG, ZE500KL(C11P1428) 78
Zenfone 2 Laser ZE550KL 5.5",
Zenfone Selfie ZD551KL,
Zenfone 2 Laser ZE601KL 6.0",… (C11P1501)
68
ZenFone 2 (Pin có dây) Zenfone 2 ZE550ML 5.5", Zenfone 2 ZE551ML 5.5",… (C11P1424) 180
Zenfone 4 (Mỏng) A400, T00L,… (C11P1404) (1.200 mAh) 57
Zenfone 4 (Dầy) A400, T00L,… (C11P1404) (1.600 mAh) 57
Zenfone 4.5 A450, T00Q,… (C11P1403) (1.750 mAh) 68
Zenfone 5 A500, A501,… (C11P1324) (2.110 mAh) 103
Zenfone 6 A600,… (C11P1325) (3.330 mAh) 135
K012 Fonepad 7, FE170CG, K012,… (C11P1327) (3.910 mAh) 180
K004 Tablet ASUS Memo K004,… (C11ME172V) (ME371)
(4.270 mAh)
200
K00E Fonepad HD7 K00E (Asus ME 372),… (C11P1310) 180
ME175KG MeMO Pad HD 7 ME175KG,… 180
ZenFone 2E (Coù Daây)   180
K016 FonePad 8 FE380CG Z3530 (K016),… (C11P1331) 225
Nexus 7 / ME370T Nexus 7,… 225
Nexus 7 / ME370TG Tablet Nexus 7 2012,… 225
TÊN PIN
(MOBISTAR)
CÁC MODEL DÙNG CHUNG GIÁ
BL-080e   41
BS-100   48
BL-100f/BL-080D B231 48
BL-120b   48
BL-120c Touch Been 402C, 402M,… 48
BL-140c Touch Been 402S, 414,… 48
BL-145C Touch Bean 402,… 54
BL-145d Kat 402C,… 48
BL-150B Buddy 48
BL-160d Touch Been 452T,… 54
BL-170 KAT 452 56
BL-180b TOUCH BEAN 452C 56
BL-180c Kool Lite,… 54
BL-190b Touch Lai 504M,… 56
BL-190c Touch Lai Z,… 60
BL-200d Touch Lai 512,… 54
BL-200e Lai 504Q,… 60
BL-200f Touch Lai 504C,… 56
BL-200g Touch Lai Y,… 56
BL-210 Lai ZoRo,… 60
BL-220 Lai 504K,… 54
BL-230 LAI Z , LAI Z1 56
BL-260 LAI NENA 60
TÊN PIN
(WING)
CÁC MODEL DÙNG CHUNG GIÁ
V40 V40,… 59
V45 V45 59
V50 V50,… 59
TÊN PIN
(PHILIP)
CÁC MODEL DÙNG CHUNG GIÁ
S308 S308,… (AB1400BWML) 54
S388 S388,… (AB1700AWML) 54
PIN GIONEE
( BH vĩnh viễn)
MODEL GIÁ
G011 GN100, GN100t,… 59
G015A GN108, GN205h, GN305, GN380,… 59
G015B GN107, GN136, GN136t, GN168t,… 59
G016 GN600, GN868, GN868h,… 59
G016A P2s,… 59
G018 C700, C800, GN700w, Fly IQ441,… 59
G020 A326, A809, GN787, V100,... 59
C007 Pioneer P2, P3,… 71
C008 Passion P2 GN705w, GN705t, GN818t,… 71
C008A Elife E3, E3t,… 71
C008B GN150,… 71
C008C GN151,… 71
G021A GN708t, GN708w, GN800, GN878, Fly IQ446,… 71
G022 X805,… 71
G024 F103,… 71
G024A GN3003, F100, F100A, F103B, F306,… 71
G040 Fly IQ4403,… 75
G040A V182,… 75
G050 V185,… 85
N2000B GN9005 Elife S5.1,… 112
N2100 GN706L,… 112
N2300 GN9000 Elife S5.5,… 112
N2450 GN9000L Elife S5.5L,… 112
N2500 Elife E7,… 112
N2000A Elife E6, E6t,… 140
N3000 Elife E6 Mini,… 150
N5000 Marathon M3, M4, V188, V188s,… 180
TÊN PIN
( WINKO )
CÁC MODEL DÙNG CHUNG GIÁ
BLOOM /
RAIDBOW
Raidbow, Bloom,5222 62
JIMMY Jimmy,… 2
LENNY /
LENNY 2
Lenny, Lenny 2,… 2
GOA Sunset, Sunset2, Goa 2
FIZZ Fizz,… 2
OZZY Ozzy,… 2
IGGY /
CINK SLIM
Clink Slim, Iggy,… 2
TÊN PIN
(HUAWEI)
CÁC MODEL DÙNG CHUNG GIÁ
5A2H U7510, U7519, U7520, U8100, U8110,
U8500, T552,…
45
5K1 A55, C8650, T8500, U660, U661,… 54
4W1 C8813, C8951, G510, G520, G525, T8951,
Y210, Y530,…
60
5N1 C8812, G300, G305, T8828, U8815, U8818,... 60
C8816 C8816, C8816d,… (HB474284RBC) 60
3C Honor 3C G730,… (HB4742A0RBW) 69
5V1 Y300, Y500, Y511, Y516, Y535c, G350, T8833,… 69
A199 A199, C8815, G610, G700, G710, G716,…
(HB505076RBC)
69
3X Honor 3X G750, B199,… (HB476387RBC) 84
P6 Ascend P6,… (HB3742A0EBC) 115
PIN IPHONE   GIÁ
3/3S zin máy   87
4G zin (TG)   82
4G zm (OR)   94
4G zin tháo máy   107
4S zin (TG)   82
4S zm (OR)   94
4S zin tháo máy   107
5G zin (TG)   87
5G zm (OR)   103
5G zin tháo máy   109
5S zin (TG)   87
5S zm (OR)   103
5S zin tháo máy   109
6G zm(OR)   GIÁ
6G zin tháo máy   116
6plus zm(OR)   GIÁ
6plus zin tháo máy   160
6s zm (OR)   149
6s plus zm(OR)   GIÁ
6s plus zin tháo máy   160
TÊN PIN (LG ) CÁC MODEL DÙNG CHUNG GIÁ
KE970 (470A) KG70, KG70c, KG800, KG810,
KG970, KF600, KE970,
AX830, KF755, KU970, M280, KF310a, KX755,…
43
KF510 (411C) KG77, KE770, KG278, KG270,
KG271, KG275, KG276,
AX271, KF510, KG200, KG238, KG289,…
43
KP500 (570A) KP500, KC550, G500, KC560,
KC780, KF690, KF700,
KP800, KX500,…
43
KU290 (430A / 431A) KU290,… 43
T375 (531A) KU380, KP100, KP320, KP110,
KP105, CE110, KP115,
KP160, KM330, KP108, T375,…
43
KU990 (580A) KU990, KW838, KE998, CU915vu, CU920, KB770,
KC910, KC910e, KM900, HB620t, CU920,…
43
GC900 (580N) GC900, GM730e, UX700, GT500, GT505,… 43
GD310 (470A / 570N / 470N) GD310, GD550, GD570, GM310, GS500, GS505,
KV600, KV800, LU1600, BL20,…
43
GD510 (550N) GD510, GD910,… 43
KF900 (340N) KF900, KM555,… 49
GS290 (430N) LX370, C300, T300, T310i, GM360, GS290, GW300,… 49
TÊN PIN
(LG NEW )
CÁC MODEL DÙNG CHUNG GIÁ
44JH P700, P705, MS770, LS730, US730,… 54
44JN P970, D295, E400, E450 (L5 II), E510, E612,
X145 L60,…
54
44JR P940, SU540, Prada 3.0, KU5400,… 54
53HN C729, P920, P925, P990, P999, SU660, SU760,… 54
53QH VU2, F160L, LTE2, Optimus 4X HD, F200L,
L9 P768, P880,…
86
48LN P720, P725, C800, LS696,… 60
42FN P350,… 60
400N GW525, GW620, GW820, GW825v, GW880,
E720, GT540, GX200, GX500, GM750, GD888,
P500,…
60
51YF G4,… 94
53YH G3, F400, D830, D850, D851, D855, VS985,… 94
49KH P930, P936, P960, VS920, LU620, LU6200,
SU640,…
74
47TH Optimus G PRO 2 F350, LG D838 90
48TH D686, E980, F240, Optimus G PRO,… 90
49PH F120,… 86
52UH L65, L70, D285, D325,… 86
54SG G2 F320,… 86
54SH F7, F260, LTE3, L80,… 86
59JH P713, P715, Optimus L7 II, Optimus L7 II Dual,… 86
59UH G2 Mini, D620, D620R,… 90
41ZH L50, L Fino,…